fbpx

Omroep BERSAMA wil zich inzetten voor het kennis delen over en zichtbaar maken van het Nederlands-Indische cultureel erfgoed en haar geschiedenis.

Terwijl Nederland dit jaar 75 jaar vrijheid viert, delen meer dan 10% van alle Nederlanders een geschiedenis in een land dat kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog grotendeels ophield te bestaan; Nederlands-Indië. Zoals ook in de PINDAH* naar voren komt voelen de meesten van die 1,8 miljoen landgenoten zich sterk verbonden met Nederland, maar wordt het door velen van hen als een gemis gezien dat ‘hun verhaal’ zo weinig in de Nederlandse media aan bod komt.

Film- en televisieproducenten San-Fu Maltha (Chinees Indisch) en Nadadja Kemper (Nederlands-Indisch), hebben daarom de krachten gebundeld om Omroepvereniging BERSAMA op te richten. Deze nieuwe omroep streeft ernaar om de verschillende groepen en generaties met Nederlands-Indische wortels te verbinden. Dit wil de omroep doen door een mediaplatform te creëren waar het Nederlands-Indisch erfgoed niet alleen een podium krijgt, maar waar het bovendien toekomstbestendig wordt gemaakt.

BERSAMA wil een (niet-politieke, niet-religieuze) culturele mediaorganisatie zijn. Een omroep die inclusief is en verbindt. Door zowel alle groepen mensen die te maken hebben gehad met deze meer dan 400 jaar lange geschiedenis, als de mensen die (nog) niet bekend zijn met de geschiedenis, samen te brengen. De nieuwe omroep wil een belangrijke bijdrage leveren aan de verankering van het Nederlands-Indische erfgoed in de Nederlandse samenleving. Iets dat, naar ons idee, al generaties lang te weinig is gebeurd. Al deze ontwikkelingen kunnen positieve invloed hebben op uw organisatie en achterban.

Bovendien zal BERSAMA niet alleen als omroep fungeren, zij zal een netwerkorganisatie worden die intensief wil samenwerken met Nederlands-Indische – en verwante instituties en/of mediaorganisaties, waardoor kennis, informatie en expertise gedeeld worden. Zo kunnen specifieke doelgroepen middels televisie – en radioprogramma’s bereikt worden.

Om wekelijks zendtijd te verwerven in het publieke omroepbestel, moeten we aantonen dat deze nieuwe omroep een toegevoegde waarde biedt voor de kijkers en luisteraars. De initiatiefnemers denken én voelen dat er veel belangstelling zal zijn voor een brede programmering op het snijvlak van cultuur, amusement en geschiedenis.

Goede plannen en 50.000 leden zijn niet genoeg om een uitzendlicentie te verwerven in het publieke omroepbestel. Willen wij politiek Den Haag overtuigen van de noodzaak van deze nieuwe omroep dan zullen wij aan moeten tonen dat de omroep breed wordt gedragen onder alle Nederlands-Indische belangenorganisaties. Wij hebben dan ook uw steunbetuiging nadrukkelijk nodig.

Wij hopen van harte dat u het belang en de urgentie van zo’n omroep voelt, en dat we op uw ondersteuning voor dit initiatief mogen rekenen. Wij willen u dan ook vragen om bijgaande brief in uw eventuele nieuwsbrief of andere uitingen op te nemen cq te versturen en ons initiatief richting uw achterban bekendheid te geven. Uiteraard lichten wij onze plannen graag aan uw organisatie toe en zien met belangstelling uit naar een toekomstige samenwerking.

Wie zijn wij

Omroep Bersama is een initiatief van film – en televisieproducenten Nadadja Kemper en San Fu Maltha. Nadadja Kemper heeft al 22 jaar een eigen mediabedrijf en produceerde al eerder succesvolle documentaires over Nederlands-Indische onderwerpen als ‘The Year 2602’ en ‘Buitenkampers’. San Fu Maltha is producent van o.a. de internationale bioscoophit ’Zwartboek’ en werkt al geruime tijd aan de verfilming van Couperus’ klassieker ’De Stille Kracht’. Op 24 augustus hebben Eric de Groot, die als distributeur documentaires met Nederlands-Indische onderwerpen naar een groot publiek wist te brengen, en Anne Kwant-Maselaman, bekend van o.a. het charity project AIR HIDUP, de omroepvereniging officieel opgericht. Anke Kwant is fysiotherapeut en heeft door haar Molukse achtergrond een warm hart voor de Nederlands-Indische zaak. Omroep Bersama wordt verder ondersteund door een team experts op het gebied van IT, media, communicatie en rechten, die de missie van de omroep van harte steunen.

 

Missie

Omroep Bersama wil dat het Nederlands-Indisch erfgoed een substantieel onderdeel uitmaakt van ons nationale medialandschap. Wij denken dat kennis verspreiden over, en het zichtbaar maken van, deze grootste maar ‘stille’ minderheid binnen de Nederlandse Publieke Omroep van groot belang is. We willen een positieve bijdrage leveren aan het relevant maken van de Nederlands-Indische identiteit. Wij hopen dat zo de verhalen en de cultuur van de eerste generatie mensen met een Nederlands-Indische achtergrond niet verloren zullen gaan. Door deze verhalen via de omroep een podium te bieden kunnen nieuwe generaties op hun beurt weer dat erfgoed en de geschiedenis doorgeven aan de generaties na hen. Wij willen een structurele bijdrage leveren aan het dichten van de lacunes in de kennis over Nederlands-Indië, een onbekend maar onlosmakelijk deel van de Nederlandse geschiedenis. Immers, wanneer onze geschiedenis bepaalt wie wij zijn, dan is de Nederlands-Indische geschiedenis relevant voor iedere Nederlander. Kennis over onze geschiedenis en cultuur breed delen niet alleen bijdragen aan een evenwichtigere stem in het publieke (diversiteits-) debat, maar ook een bijdrage leveren aan beter wederzijds begrip tussen verschillende groepen.

 

Inhoud

Als nieuwe publieke omroep krijgen wij zendtijd toebedeeld voor televisie, radio en internet. Iedere omroep krijgt een basisbudget om de programma’s te maken die de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) aan hen heeft toegekend. De ideeën hiervoor worden op dit moment ontwikkeld, maar te denken valt bijvoorbeeld aan documentaires, series en films met Nederlands-Indische thema’s en kookprogramma’s, waarbij de Nederlands-Indische keuken voor het eerst de kans krijgt om zich te laten zien in een kookprogramma op de Nederlandse televisie. Niet alleen de diversiteit van de Nederlands-Indische recepten kan hierin naar voren komen, maar ook kan iets verteld worden over de cultuur en de geschiedenis. Er valt te denken aan programma’s waarin de wekelijkse ontwikkelingen in de Nederlands-Indische samenleving aan bod kunnen komen en waar ruimte is om de invloed van de Nederlands-Indische literatuur en cultuur te bespreken. Een programma over Nederlandse-Indische kunst en natuurlijk de muziek mag uiteraard niet ontbreken. Ook kan gedacht worden aan programma’s waarin de derde en vierde generatie meegenomen worden naar het gebied waar hun familie vandaan komt en gaandeweg meer leren over het erfgoed en de geschiedenis.

De programmering van Omroep Bersama zal zich laten kenmerken door kwalitatief-hoogwaardige programma’s die gemaakt worden door de beste makers uit het mediavak. Bovenstaande ideeën zijn toepasbaar op televisie, radio en internet, waarbij muziek en bijvoorbeeld podcasts en hoorspelen een belangrijke rol kunnen spelen.

 

Word lid van Omroep Bersama

Elke 5 jaar is het mogelijk om een nieuwe aspirant-omroep te starten. Een voorwaarde om toegelaten te worden tot de Nederlandse Publieke Omroep is dat de omroep voor 31 december 50.000 leden moet hebben. Met een Nederlands-Indische gemeenschap die bestaat uit bijna 2 miljoen mensen (o,a. Indische Nederlanders, Molukkers, totoks, Peranakan-Chinezen, Toegoenezen, Papoea’s, Timorezen, Belanda’s Hitam, en Indische Joden) moet dat kunnen lukken.

Omroep Bersama zet zich in voor het Nederlands-Indische cultureel erfgoed en geschiedenis. Zaken waaraan zelfs nu anno 2020 in de Nederlandse media nog te weinig aandacht wordt besteed. Om ervoor te zorgen dat dit erfgoed wordt doorgegeven aan de jongere generaties, is het belangrijk dat dit erfgoed ook voortdurend zichtbaar is, zodat zij een kans krijgen zich te identificeren met dat deel van zichzelf dat iets toevoegt aan de Nederlandse identiteit.

Het lidmaatschap bedraagt €5,72 een aanmelden kan via www.omroepbersama.nl/aanmelden.